Posts Tagged ‘ads’

How to double profits from advertising

header_twitter

Earning on mobile applications can be fun – on one condition: using the proper advertising network 다운로드!

You can find hundreds of ad providers from around the world on the internet. Some companies offer a huge number of customers, others surprising ad formats and some tempting price tags 제이 브릿지 다운로드.

The price tag, what is it? It is CPM. CPM – Stands for Cost Per Thousand – where M refers to a symbol 1000 of a Roman numeral. For example, if the CPM is $2 it means that an advertiser will pay $2 for every 1,000 ad impressions your application or website receives 타로 운세 다운로드.

Read the rest of this entry »


Jak podwoić zyski z reklam

header_twitter

Zarabianie na aplikacjach mobilnych może być przyjemnością – pod jednym warunkiem: korzystasz z odpowiedniej sieci reklamowej 다운로드!

W sieci możesz znaleźć setki dostawców reklam z całego świata. Jedne firmy oferują olbrzymie ilości klientów, inne zaskakujące formaty reklamowe, a jeszcze inne kuszą ceną 어도비 라이트 룸 다운로드.

Ceną, czyli czym? Czyli Współczynnikiem CPM. CPM – to akronim od Cost Per Thousand – gdzie M odnosi się do symbolu 1000 w liczbach rzymskich 다운로드. Jeżeli wiec CPM wynosi $2 to znaczy, że reklamodawca zapłaci $2 za każde 1000 wyświetleń reklamy w danej aplikacji lub na stronie internetowej.

Im wyższy CPM tym oczywiście wyższe zyski z reklam 유니티 엔진 다운로드. Dlatego warto już teraz przenieść się do naszej Nowej Sieci Reklamowej – dzięki temu Twoje zyski mogą się podwoić!

Read the rest of this entry »